Mercator trgovačka marka

Kvalitet i povoljna cijena ključne su karakteristike proizvoda trgovačke marke Mercator. Svi proizvodi su proizvodi priznatih domaćih i stranih proizvođača, a pod našim zaštitnim znakom nudimo vam ih povoljnije. Proizvođači, Mercator i spoljne kontrole vrše stalni nadzor kvaliteta i sigurnosti proizvoda.  Linija Mercator uključuje proizvode za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu koje odlikuje odličan odnos između kvaliteta i cijene. Pri odabiru proizvoda naša ideja vodilja bila je i ostala ponuditi kvalitetne proizvode priznatih, domaćih i stranih proizvođača po povoljnoj cijeni.