Aktuelne nagradne igre

ZaPikaj nagrade- Federacija

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ZaPikaj nagrade“

Pravila nagradne igre ,,ZaPikaj nagrade'' su odobrena od strane Federalnog Ministarstva Finansija-Federalnog Ministarstva Financija, Sarajevo; Broj: 05-14-2-58/19-T.B.; u Sarajevu, 28.01.2019.godine. 

Plakat PikaKartica NI A1 FBiH 1200px3

Uvodne odredbe

Član 1

Ovi opći uvjeti reguliraju pravila suradnje i provedbe aktivnosti koje organizira Super Kartica d.o.o. Sarajevo, Ložionička 16, 71000

Sarajevo ( u daljnjem tekstu: organizator).

Poreski broj: 202007740006

Identifikacioni broj: 4202007740006

Registarski broj: 065-o-reg-14-002485/21.08.2014

SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE I MJESTO PROMOCIJE

Član 2

Nagradna igra se sprovodi u svrhu promocije partnerstva sa dijelom partnera kao i promocije portfolija kartica PikaKartica, kartica lojalnosti i platna Sberbank PikaKartica. Nagradna igra traje od 15.02. do 15.03.2019., u svim Mercator prodajnim objektima u Federaciji BiH kao i u svima Ina i Energopetrol benzinskim pumpama u Federaciji BiH. 

Sudjelovanje u aktivnosti

Član 3

Kupci koji obave kupovinu u razdoblju od 15.02. do 15.03. 2019. na navedenim prodajnim mjestima i koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovih Uvjeta, mogu sudjelovati u aktivnostima nagradne igre.

Član 4

Za svakih potrošenih 30 KM uz korištenje PikaKartice ili na svakih 20 KM uz korištenje platne Sberbank PikaKartice u svim Mercator marketima kao i na benzinskim pumpama Ina-e i Energopetrola kupac ostvaruje kupon koji popuni i ubacuje u kutiju. Spisak prodajnih mjesta na kojima vrijedi nagradna igra nalazi se na www.pikakartica.ba

Član 5

Svaki sudionik može više puta sudjelovati u aktivnosti.

Nagrade

Član 6

Nagradni fond ima 66 nagrada.

Nagradni fond ukupno iznosi: 20.534,00 KM

NAGRADE

11xPutovanje u Istanbul (za dvije osobe) 1.394,00- 15.334,00

14xPoklon kupovina u Mercatoru 50 KM- 700,00

14xPoklon kupovina u Mercatoru 100 KM- 1.400,00

7xPoklon kupovina u Mercatoru 300 KM- 2.100,00

20xPoklon kupovina na Ina i Energopetrol benzinskim pumpama 50 KM- 1.000,00

Član 7- PREUZIMANJE NAGRADA

Kupac će preuzeti nagradu u prostorijama Super Kartice u Sarajevu, na adresi Ložionička 16 uz račun ostvarene kupovine, a za nagrade Putovanje u Istanbul nagrađeni će biti obavješteni najkasnije 10 dana od izvlačenja nagrada. Super Kartica d.o.o. će telefonski kontaktirati sve dobitnike nakon izvlačenja kako bi ih informirali o načinu preuzimanja nagrada. Nagradno putovanje u Istanbul će biti organizirano u roku od 30 dana nakon izvlačenja nagrada. U vrijednosti poklon bona uračunat je PDV, nagradni dobitak treba realizirati u cjelokupnom iznosu (ne postoji mogućnost povrata novca). Poklon bonovi se mogu koristiti isključivo na prodajnim mjestima partnera koji ih je izdao, najkasnije 30 dana od izvlačenja.

Član 8

Prema članu 23., stav 2, Zakona o porezu na dohodak FBiH, porez po osnovu dohotka od nagradnih igara snosi dobitnik nagrade. Porez se plaća za nagrade čija je tržišna vrijednost veća od 1.000,00 KM, a poreska stopa je 10% od vrijednosti nagrade.

Član 9

Dobitnici izričito odobravaju objavljivanje svojeg imena i prezimena, ako je to potrebno, u javnim medijima, za koje organizator neće tražiti plaćanje ili naknadu.

Član 10

Plaćanje poreza na dohodak vrši se u skladu sa važećim propisima.

Član 11

Primatelj nagrade može otkazati nagradu u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka nagrade, čime se gubi pravo na nagradu. Nagrada se otkazuje slanjem potpisane pisane izjave organizatoru za otkazivanje nagrade. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena.

Član 12

Dodatne pojedinosti dodjele nagrade naknadno će se u slučaju potrebe dogovoriti između nagrađenog i organizatora.

Član 13

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Nagradna osoba nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu koja prelazi iznos naveden u ovim pravilima. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s korištenjem nagrada.

Član 14

Organizator i osobe koje sudjeluju u nagradnoj igri nisu odgovorne za eventualnu štetu nastalu zbog nagrada.

Član 15

U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (više sile), organizator može otkazati aktivnost. Mora obavijestiti sudionike putem medija. U takvom slučaju, sudionici nisu odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na djelatnost ili primjena pravila je konačna i odnosi se na sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmijeniti pravila ove djelatnosti i objaviti ih na web stranici www.pikakartica.ba

ZAKLJUČAK NAGRADNE IGRE

Član 16

Sva dokumentacija koja se odnosi na organizaciju i provedbu aktivnosti, kao i ova pravila, čuva se u prostorijama organizatora dvije godine.

Član 17

Nakon isteka gore navedenih rokova, organizator će uništiti dokumentaciju u skladu s internim aktima.

Zaštita osobnih podataka

Član 18

Sudjelovanjem u aktivnostima sudionik će omogućiti organizatoru prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka koji se prenose sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Član 19

Prikupljeni osobni podaci koriste se za evidenciju organizatora aktivnosti. Organizatori mogu koristiti samo osobne podatke u svrhe za koje je dobivena. U skladu sa zakonom, sudionicima su zajamčena prava na pregled, kopiranje, ažuriranje, popravak, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njih.

Završna odredba

Tročlana komisija određena od strane organizatora, zapisnički će pratiti odvijanje nagradne igre.

Tročlanu komisiju sačinjavaju:

1. g.Boris Barić, Direktor Društva, Super Kartica

2. gđa.Martina Jakešević, Sektor marketing i PR, Mercator

3. gđa.Lejla Arifagić-Džidić, Korporativne komunikacije, Holdina i Energopetrol

Pravila nagradne igre važe od 15.02. do 15.03.2019. Za vrijeme trajanja aktivnosti, pravila su dostupna na uvid na www.pikakartica.ba i na svim prodajnim mjestima partnera sudionika nagradne igre, odnosno Mercatora, Ina-e i Energopetrola u Federaciji BiH, tijekom radnog vremena, svakog radnog dana. Izvlačenja dobitnika nagrada održati će se u Mercator prodavnici u Sarajevu, na adresi Ložionička 16, dana 19.03.2019. u 12:00 sati. Svi zainteresirani kupci imaju pravo prisustvovati izvlačenju dobitnika nagrada. U slučaju eventualnog spora, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Super Kartica d.o.o. Sarajevo

Boris Barić, direktor

 

 

ZaPikaj nagrade - Republika Srpska

PRAVILA NAGRADNE IGRE MERCATOR BH D.O.O. SARAJEVO

ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE

NAZIV NAGRADNE IGRE „ZAPIKAJ NAGRADU“

Plakat PikaKartica NI A1 RS 1200px

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ova nagradna igra se organizuje u skladu sa članom 99. i 101. Zakna o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srspke broj 111/12). Ovi opšti uslovi regulišu pravila saradnje i provođenja aktivnosti koje organizuje:

Mercator BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Blažuj bb, 71210 Ilidža ( u daljnjem tekstu: organizator).

Poreski broj: 200841110009

Identifikacioni broj: 4200841110009

Registarski broj: 65-01-0542-10 (stari broj I-24260)

PODRUŽNICA:

Banja Luka 6, Aleja Svetog Save 69, Banja Luka

JIB: 4200841111838 

SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra se sprovodi u svrhu promocije PikaKartice.

Nagradna igra „ZAPIKAJ NAGRADU“ traje od 15.02.-15.03.2019.godine.

USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI

Član 3.

Kupci koji obave kupovinu u periodu od 15.02.-15.03.2019.godine, i koji ispunjavaju uslove iz člana 4. ovih Pravila mogu učestvovati u aktivnosti nagradne igre. Pravo učešća u nagradnoj igri imaju lica sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Republike Srpske.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA, SPROVOĐENJA I IZVLAČENJA NAGRADA

Član 4.

Kupac koji obavi kupovinu u maloprodajnim jedinicama Mercatora za svakih potrošenih 30 KM uz korištenje PikaKartice ili na svakih 20 KM uz korištenje platne PikaKartice u svim Mercator maloprodajnim jedinicama, ostvaruje kupon koji popuni i ubacuje u kutiju. Mehanizam nagradne igre podrazumjeva da kupac nakon obavljene kupovine uz korišćenje Pika kartice u vrijednosti i na način kako je definisano u stavu jedan ovog člana, upiše svoje lične podatke (Ime i Prezime) i kontaktne podatke (broj telefona i /ili e-mail adresu), te ubaci kupon u kutiju predviđenu za prikupljane kupona sa kojima kupci učestvuju Nagradnoj igri. Izvlačenje dobitnika će se realizovati po završetku Nagradne igre, 19.03.2019. u 12h, u Mercatoru Borik, Aleja Svetog Save 69, Banja Luka. Izvlačenje dobitnika nagrada biti će javno i nadgledano od strane tročlane komisije koju će imenovati sam Organizator. Svi zainteresovani kupci imaju pravo prisustvovati izvlačenju dobitnika nagrada.

Član 5.

Za jednu kupovinu sa korišćenjem Pika Kartice se dobija jedan kupon. Kuponi mogu biti izvučeni za dobijanje jedne nagrade, po principu: JEDAN KUPON – JEDNA NAGRADA. Svaki učesnik može više puta, iz više kupovina, sa više kupona učestvovati u aktivnosti. 

FOND NAGRADA

Član 6.

Nagradni fond za Republiku Srpsku ima 19 nagrada.

Nagradni fond za Republiku Srpsku ukupno iznosi: 7.376,00 KM.

Nagrade:

4x PUTOVANJE U ISTANBUL , 1394 KM- 5.576 KM

3xPOKLON BON ZA KUPOVINU U VRIJEDNOSTI OD 300 KM-900KM

6x POKLON BON ZA KUPOVINU U VRIJEDNOSTI OD 100 KM- 600KM

6x POKLON BON ZA KUPOVINU U VRIJEDNOSTI OD 50 KM- 300KM 

PREUZIMANJE I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

Član 7.

Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnog dokumenta na kojem su navedeni lični podaci isti kao oni navedeni na izvučenom dobitnom kuponu. Dobitnici će svoje nagrade preuzeti direktno od Organizatora nagradne igre. Ukoliko je dobitnik maloljetnik, nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju, odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

Član 8.

U vrijednosti Poklon bona uračunat je PDV, nagradni dobitak treba realizovati u cjelokupnom izosu (ne postoji mogućnost povrata novca). Kupon za kupovinu u Mercatoru se može koristiti isključivo u Mercator prodavnicama navedenim na poklon bonu, najkasnije do 19.04.2019.godine.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA

Član 9.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni na web stranicama:

https://www.pikakartica.ba/ i https://www.mercator.ba/.Dobitnici nagrada izričito odobravaju objavljivanje svog imena i prezimena, ako je to potrebno, u javnim medijima, za koje organizator neće tražiti plaćanje ili naknadu.

Član 10.

Dobitnik nagrade može otkazati nagradu do 19.04.2019.godine, čime se gubi pravo na nagradu. Nagrada se otkazuje slanjem potpisane pisane izjave organizatoru za otkazivanje nagrade. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena.

Član 11.

Ukoliko bude dodatnih specifičih pojedinosti u vezi sa dodjelom nagrade, biće naknadno dogovoreno između nagrađenog i organizatora.

Član 12.

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Nagrađena osoba nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu koja prelazi iznos naveden u ovim pravilima. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s korištenjem nagrada.

Član 13.

Organizator i osobe koje učestvuju u nagradnoj igri nisu odgovorne za eventualnu štetu nastalu zbog nagrada.

Član 14.

U slučaju okolnosti koje organizator ne može uticati (više sile), organizator može otkazati aktivnost. Ono mora obavijestiti sučesnike putem medija. U takvom slučaju, učesnici nisu odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na djelatnost ili primjena pravila je konačna i odnosi se na sve učesnike. Organizator zadržava pravo izmjene pravila ove djelatnosti i objaviti ih na web stranicama: https://www.pikakartica.ba/ i https://www.mercator.ba/

POREZI IZ NAGRADA

Član 15.

Dobitnici nagrada čija je vrijednost veća od 1.000 KM su porezni obveznici prema zakonu i dužni su obavijestiti organizatora o informacijama koje Mercator treba od dobitnika za dodjelu nagrade nakon prijema nagrade. Inače, gube pravo na nagradu. Ako se podaci ne dostave, nagrada neće biti dodijeljena.

Nagrade veće od 1.000 KM su:

1) Putovanje u Istanbul za dvije osobe u vrijednosti od 1.394,00 KM za jedno putovanje.

Mercator dodjeljuje 4 nagradna putovanja u Istanbul za 2 osobe.

Porez na dobitak od igara na sreću se uplaćuje u skladu sa Članom 106 -109 Zakona o igrama na sreću RS, (Službeni glasnik RS 111/12).

KOMISIJA

Član 16.

Tročlana komisija određena od strane organizatora, zapisnički će pratiti odvijanje nagradne igre i dodjelu nagrada.

ZAKLJUČAK NAGRADNE IGRE

Član 17.

Sva dokumentacija koja se odnosi na organizaciju i provedbu aktivnosti, kao i ova pravila, čuvaju se u prostorijama organizatora dvije godine. Nakon isteka gore navedenih rokova, organizator će uništiti dokumentaciju u skladu s internim aktima.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 18.

Svi eventualni sporovi između organizatora i dobitnika u vezi pomenute nagrade rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 19.

Učestvovanjem u aktivnostima učesnik će omogućiti organizatoru prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka koji se prenose u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Prikupljeni lični podaci koriste se za evidenciju organizatora aktivnosti. Organizatori mogu koristiti samo lične podatke u svrhe za koje je dobivena. U skladu sa zakonom, učesnicima su zajamčena prava na pregled, kopiranje, ažuriranje, popravak, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njih.

KONAČNA ODREDBA

Član 20.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Republike Srpske, a u skladu sa članom 99. stav 4. Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik Republike Srpske 111/12). Pravila aktivnosti stupaju na snagu 15.02.2019.godine. Za vrijeme trajanja aktivnosti, pravila su dostupna za gledanje na https://www. pikakartica.ba/ i https://www.mercator.ba/ i u svim Mercator prodavnicama u Republici Srpskoj, tokom radnog vremena, svakog radnog dana. Pravila nagradne igre odobrena su rješenjem Republičke uprave za igre na sreću broj 06/4-463-0240/19 od 01.02.2019 godine.

 

 

Violeta i Mercator vas daruju

MERCATOR GRATIS DJECJA FOTELJA 06 2018 FB OBJAVA FINAL SCREEN

 

PRAVILA PROGRAMA VJERNOSTI

Svi dobivaju Double care fotelju

Članak 1.

Organizator programa vjernosti Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

Članak 2.

Program vjernosti provodi se u svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) Mercatora-a na području Bosne i Hercegovine od 15.6. 2018. do 31.7. 2018. ili do isteka zaliha nagrada.

Članak 3.

Program vjernosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U programu vjernosti uključeni su sljedeći proizvodi: Violeta jumbo pelene mini 72/1, midi 66/1, maxi 60/1, maxi+ 56/1, junior 52/1, junior plus 48/1 te sve vrste Violeta baby maramica. 

Članak 4.

U programu vjernosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem Bosni i Hercegovini.

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu vjernosti potrebno je u bilo kojem prodajnom mjestu Mercatora -a na području Bosne i Hercegovine kupiti 6 pakiranja navedenih JUMBO Violeta pelena i 6 pakiranja bilo kojih Violeta baby vlažnih maramica u navedenom razdoblju.

Račun ili više njih potrebno je staviti u kuvertu skupa s napisanim osobnim podacima poslati na adresu Violete.

Adresa za slanje:

Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

Kuverte za slanje računa potražite na blagajnama Mercatora - a. Računi poslani u bilo kojoj vrsti kuverte ulaze u obzir, bitno je ispuniti navedene uvjete kupnje.

Prihvaćaju se samo prijave s  datumima poslanih računa između 15.6.2018. i 31.7.2018. godine.

Organizator Programa vjernosti će svima koji su poslali ispravne račune i ispunili postavljeni uvjet  kupnje poslati dječju fotelju Double care.

Ako potrošač pošalje nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, računi sa drugih prodajnih mjesta, ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina 6 pakiranja Violeta jumbo pelena i 6 pakiranja Violeta baby maramica, potrošač nema pravo na nagradu. 

Članak 6.

Potrošač može osvojiti jednu ili više fotelja ukoliko ostvari uvjet sudjelovanja u programu vjernosti i kupi odgovarajući broj Violeta proizvoda kako je navedeno iznad.

Članak 7.

Organizator programa vjernosti će koristiti adresu i broj telefona u svrhu isporuke nagrade putem svojih djelatnika na terenu koji će uručiti osvojenu nagradu. Organizator se obvezuje da će nagradu isporučiti u roku od 45 radnih dana nakon završetka programa vjernosti.

U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako potrošač u narednih 45 dana ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.

U slučaju isteka svih zaliha program vjernosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com. Prijave primljene nakon završetka programa vjernosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa vjernosti prema potrošaču.

Članak 8.

Sudjelovanjem u programu vjernosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku Violeta i u svrhu predmetnog programa vjernosti, kao što je objava popisa dodijeljenih nagrada. Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Članak 9.

Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu vjernosti, prihvaća Pravila programa vjernosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranici www.violeta.com.

Članak 10.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa vjernosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program vjernosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Širokom Brijegu.