POVRAT NOVCA

Samo u Mercatoru tokom kupovine uz Pika karticu imate mogućnost POVRATA NOVCA. Povrat novca možete iskoristiti na način sakupljanja i obračuna bodova prilikom potrošnje, 50 sakupljenih bodova vrijedi 1 KM.

Pika bonus 1200x1200

Bodovanje i obračun bodova

Povežite se sa članovima svoje porodice i sakupljajte bodove zajedno

Kupovinom u Mercatoru uz Pika karticu sakupljate bodove sa svojom porodicom na više kartica koji se sabiraju na zajednički račun, te na kraju obračunskog perioda, ukoliko je ostvaren prag za nagrađivanje, sakupljeni bodovi se mogu iskoristiti sa Kartice.

Obračunski periodi traju 3 mjeseca, a počinju 01. maja, 01. avgusta, 01. novembra i 01. februara svake godine. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju - ukoliko korisnik u okviru jednog obračunskog perioda ne sakupi dovoljan broj bodova za prelazak praga, sakupljeni bodovi se ne prenose u sljedeći obračunski period.

Pravo na korištenje bodova za kupovinu u Mercator prodavnicama ne možete iskoristiti za kupovinu duhanskih proizvoda i štampe, dopune za mobitele.

Mercator podloga 1903x1120pxpika