Obrazac za prijavu na projekat „Rado imamo domaće“

  • Image

Kako bi se mogli prijaviti na projekat potrebno je da zadovoljite slijedeće uslove:

  • Da ste državljani BiH (ili većinska vlasnička struktura u korist državljanja BiH).
  • Da ste registrovani kao Pravno lice na teritoriji BiH, (doo, zadruge i sl) sa registracijom za proizvodnju i stavljanje predmetnog asortimana na tržište BiH ili da ste u procesu registracije.
  • Da vaši proizvodi nisu do sada našli put do polica trgovačkih lanaca na bh.tržištu.
  • Da zadovoljavate zakonske specifičnosti proizvodnje za proizvode iz svog asortimana.

Podaci o proizvođaču i kompaniji:

Podaci koje popuni proizvođač smatraju se tačnim i važećim, a za eventualnu neistinitost istih odgovara proizvođač. Organizator zadržava pravo da provjeri istinitost istih bez prethodnog obrazloženja. Neistinitost podataka povlači eliminaciju iz projekta Rado imamo domaće.

Proizvođač proizvoda prijavom na poziv prihvata Pravila i uslove prijave na projekat „Rado imamo domaće“ organizatora, te Kriterije za odabir proizvođača navedenog projekta.