Zaposlenje

 Za uspješno poslovanje na sve konkurentnijem tržištu, koje se svakodnevno mijenja, potreban je stručan, ljubazan, stvaralački motivisan kadar. Interes za zapošljavanje u društvu Mercator BH  je izuzetno veliki, pa smo standardizovali postupak selekcije kandidata za zapošljavanje i to na način da smo selekciju podijelili na nekoliko osnovnih, uzastopnih postupaka, sa osnovnom svrhom da se samo kandidati koji uspješno obave prethodni postupak mogu uključiti u  selekcijski postupak.

 

Formalni uslovi

Kada se pojavi potreba za kadrovskim prijemom na osnovu analize radnog mjesta, definišemo formalne uslove koje kandidati treba da zadovolje i kompetencije kojima treba da vladaju, kako bi mogli da odgovore zahtjevima date pozicije. Potom započinjemo postupak selekcije, čiji su koraci precizno definisani.

 

Postupak selekcije

Prvi korak je da kandidati pošalju svoju radnu biografiju (CV). Kada postoji raspisan konkurs (objavljuje se na našem sajtu,internet portalima ili nekom od lokalnih sredstava informisanja), kandidati se prijavljuju na otvorena radna mjesta. Ukoliko upražnjenih radnih mjesta trenutno nema, mogu poslati svoju prijavu, koja će biti sačuvana u našoj bazi, a kandidate ćemo kontaktirati ukoliko budemo imali potrebu za osobama njihovog profila.

 

Administrativna selekcija

Radne biografije kandidata koji se prijavljuju na konkurs prolaze kroz administrativnu selekciju. One koji su uspješno prošli ovu fazu selekcije, pozivamo na intervju.

 

Psihološko testiranje

Psihološko testiranje obuhvata ispunjavanje testova za zapošljavanje, koji su standardizovani i predstavljaju objektivna mjerila za dobijanje informacija o interesima, sposobnostima, ponašanju i drugim karakteristikama pojedinaca.

Intervju

Intervju ili razgovor sa kandidatom je sistemska usmena razmjena informacija između poslodavca i kandidata za zapošljavanje o zahtjevima i očekivanjima poslodavca s jedne strane, te o ponudi i željama kandidata sa druge strane.

 

Prijava

Vaše prijave sa biografijom i informacijom za koje radno mjesto ili područje rada se prijavljujete, pošaljite na adresu: Mercatro BH, Kadrovska služba, Blažuj bb, 71290 Ilidža, Sarajevo ili na e-poštu posao@mercator.ba . Preporučujemo korištenje našeg  obrasca prilikom prijave.