Selekcija

  • Image
OE5NFQ2

Formalni uslovi

Kada se pojavi potreba za kadrovskim prijemom na osnovu analize radnog mjesta, definišemo formalne uslove koje kandidati treba da zadovolje i kompetencije kojima treba da vladaju, kako bi mogli da odgovore zahtjevima date pozicije. Potom započinjemo postupak selekcije, čiji su koraci precizno definisani.

247

Postupak selekcije

Prvi korak je da kandidati pošalju svoju radnu biografiju (CV). Kada postoji raspisan konkurs (objavljuje se na našem sajtu,internet portalima ili nekom od lokalnih sredstava informisanja), kandidati se prijavljuju na otvorena radna mjesta. Ukoliko upražnjenih radnih mjesta trenutno nema, mogu poslati svoju prijavu, koja će biti sačuvana u našoj bazi, a kandidate ćemo kontaktirati ukoliko budemo imali potrebu za osobama njihovog obrazovnog ili radnog profila.

OE5O3F0

Administrativna selekcija

Radne biografije kandidata koji se prijavljuju na konkurs prolaze kroz administrativnu selekciju. One kandidate, koji su uspješno prošli ovu fazu selekcije, pozivamo na intervju.

2160

Psihološko testiranje

Psihološko testiranje obuhvata ispunjavanje testova za zapošljavanje, koji su standardizovani i predstavljaju objektivna mjerila za dobijanje informacija o interesima, sposobnostima, ponašanju i drugim karakteristikama pojedinaca.

4684

Intervju

Intervju ili razgovor sa kandidatom je sistemska usmena razmjena informacija između poslodavca i kandidata za zapošljavanje o zahtjevima i očekivanjima poslodavca s jedne strane, te o ponudi i željama kandidata sa druge strane.