Učeničke prakse

  • Image

Radne učeničke prakse: "Naučimo se plivati"

Radne učeničke prakse su sastavni dio procesa učenja, u kojem učenici utvrđuju i obogaćuju svoje teoretsko i praktično znanje stečeno u školama, te se uz aktivno uključivanje u radne procese upoznaju sa profesijom za koju se školuju, te organizacijom rada i ulogom zaposlenih u Mercatoru. Učenicima ovo omogućava, da uz neposredan rad u Mercatoru steknu stručna i praktična znanja te spretnosti za rad. 

Kakve su mogućnosti?

U društvu Mercator BH d.o.o. Sarajevo svoja prva radna iskustva učenici mogu dobiti uz izvođenje obavezne radne prakse. Obavljanje radne prakse nudimo učenicima srednjih trgovinskih, ugostiteljskih i prehrambeno - prerađivačkih škola u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Tuzli,  a koji se redovno školuju za slijedeća zanimanja - profesije:

- Prodavač- za sva područja trgovine;

- Aranžer

- Mesar

- Kuhar

- Pekar

Sve prakse izvode se u sklopu godišnjeg plana radnih praksi, koga priprema Sektor maloprodaje, a potvrđuje Uprava društva. U Mercator BH omogućimo godišnje obavljanje praktičnog rada za približno 50 učenika navedenih zanimanja.

Karijera

Uputstvo za prijavu

Ukoliko ste roditelj koji želi svoje dijete pravovremeno usmjeriti na savremenu praktičnu obuku u Mercator BH i odmah mu obezbijediti radno mjesto, a živite u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru ili Tuzli, napišite vaš pisani zahtjev isključivo u mjesecu julu i avgustu tekuće godine i pošaljite nam ga, jer za to imate puno razloga:

* Stručno osposobljene mentore za izvođenje praktične obuke, koji redovno prate rad učenika te ga na kraju osposobljavanja ocjenjuju,

* Odgovarajuću radnu sredinu, sigurne radne uslove te korištenje propisanih zaštitnih sredstava,

* Obezbijeđenu ishranu učenika tokom njegovog radnog dana, 

* Besplatan sanitarni pregled učenika tokom izvođenja praktične obuke,

* Nagrade za najbolje učenike na praktičnoj obuci na kraju školske godine,

* Ukoliko učenik pokaže odlične rezultate ima direktnu mogućnost zasnivanja radnog odnosa u nekoj od organizacionih jedinica za koje je njegov profil zanimanja potreban.

Od učenika na praktičnoj obuci očekujemo:

* Redovan dolazak na obuku i savjesno obavljanje poslova i zadataka, prema programu praktične obuke,

* Poštivanje radnog procesa i kodeksa Mercator BH,

* Poštivanje propisa o zaštiti i zdravlju na radu te korištenje propisane zaštitne opreme,

* Redovno i uredno vođenje dnevnika osposobljavanja odnosno radne prakse.

 Vašu prijavu možete poslati na e-mail: posao@mercator.ba 

Karijera