Kažite nam

  • Image

Društvena odgovornost u Mercatoru smatra se jednim od temelja našeg kontinuiranog uspjeha. Podržavamo kulturu otvorenosti u skladu sa najvišim standardima poštenja i odgovornosti. U tom smislu, dajemo svim dobronamjernim pojedincima mogućnost da nam diskretno prijave sve probleme, brige, zapažanja netransparentnog poslovanja ili spornih poslovnh radnji u Mercatoru.

Uprava društva usvojila je ažurirani dokument Politika za promociju odgovornog i poštenog ponašanja, u kojem su jasno definisane procedure u vezi sa prijavom, zaštitom podataka, sprovođenjem prakse i definisanjem odgovornosti i ovlaštenja uključenih u proces.

Promocijom kulture otvorenosti želimo da spriječimo vršenje sporne poslovne prakse koja šteti Mercatoru. Garantujemo da će se sve prijave sprovoditi u strogoj tajnosti. Svim savjesnim podnosiocima prijave ćemo pružiti zaštitu od potencijalnih neprijatnosti (posebno: viktimizacija, uznemiravanje ili zastrašivanje). Odgovornim sprovođenjem i rješavanjem prijava želimo dodatno da podstaknemo etičko, moralno i pošteno ponašanje.

Prijava spornih radnji treba da bude izvršena iz dobre namjere i bez ikakvog ličnog interesa koji bi mogli nastati iz iste, kao i kada podnosilac prijave ima čvrste razloge da vjeruje da je prijava osnovana. Ne mora se nužno svaka prijava podnijeta iz dobre namjere ispostaviti kao istinita.

Kako prijaviti spornu praksu?

Prema ažuriranom dokumentu Politika za promociju odgovornog i poštenog ponašanja podnosilac prijavu može da podnese popunjavanjem:

Popunjeni Obrazac prijave, podnosilac može proslijediti na dva načina:

1. Prijava Mercatoru:

  • elektronskim putem na e-mail: povejmo@mercator.si.
    • poštom na adresu: Poslovni sistem Mercator, d.d., NOTRANJA REVIZIJA, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, sa naznakom: STROGO ZAUPNO! NE ODPIRAJ!

2. Prijava nezavisnom vanjskom saradniku:

  • elektronskim putem na e-mail: povejmo.odvetnik@ceferin.si , s napomenom u naslovnoj poruci: SAZNAMO! Strogo povjerljivo!
  • poštom na adresu: Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje, sa naznakom: POVEJMO! STROGO ZAUPNO! NE ODPIRAJ!

Obrazac nije neophodan za obradu prijave. Obrazac prijave služi kao pomoć podnosiocu prijave, koje podatke je potrebno upisati i na koja pitanja treba odgovoriti pri popunjavanju prijave.

Mercator će identitet podnosioca prijave čuvati u strogoj tajnosti. Identitet podnosioca prijave biće poznat jedino zaposlenima u Službi za internu reviziju Mercatora odnosno advokatskoj kancelariji ukoliko se prijava podnese istoj.

Neka Mercatorove vrijednosti budu i naše vrijednosti. Samo zajedničkim snagama ćemo stvoriti okruženje koje će biti dobro za poštene i odgovorne ljude. Na taj način ćemo iz naše okoline eliminisati prevarante i pronevjerioce. Zato – kažite nam!