Pravno obavještenje

Opći uvjeti korištenja Mercator web stranice:

1. Svrha

Svrha ovih Općih uvjeta korištenja je odrediti uvjete korištenja Mercatorove web stranice. Opći uvjeti odnose se na sve posjetitelje i / ili korisnike web stranice, online bannere, i povezane web stranice.

Pri ulasku na internetsku stranicu Mercator, korisnik ili posjetitelj dužni su pažljivo pročitati i u potpunosti se pridržavati ovih Općih uvjeta korištenja.

2. Internetska stranica Mercator

Web Mercator BH je dostupan na World Wide Webu na www.mercator.ba kako bi osigurao korisniku bolji pristup informacijama o objektima, ponudi i dodatnim pogodnostima u Mercatorovim trgovinama. 

3. Značenje pojmova

Pojam "Web stranica Mercator" je internetska stranica www.mercator.ba 

Pojam „vlasnik web stranice”, „kontrolor podataka” ili „kontrolor” u ovim Uvjetima znači društvo Konzum d.o.o. Sarajevo, Kamenolom 10, Ilidža, Sarajevo, BIH 

4. Prihvaćanje Općih uvjeta

Korištenjem web stranice Mercator, posjetitelj prihvaća ove opće uvjete i odredbe, potvrđujući da je upoznat s njima i da se s njima slaže.

5. Točnost podataka

Podaci na stranici su isključivo informativne prirode, te njen vlasnik zadržava ne preuzima odgovornost za moguće greške u sadržaju, pravilnosti i točnosti objavljenih podataka, do kojih je moguće došlo zbog vremenske neusklađenosti, greške prilikom unosa ili nekih drugih nepredviđenih uzroka. 

6. Autorska prava

Stranica www.mercator.ba je intelektualna svojina Konzum d.o.o. Sarajevo Javno objavljivanje, reprodukcija, prodaja, mijenjanje ili preoblikovanje stranice ili njenih pojedinih elemenata i sadržaja bez pismene saglasnosti  Konzum d.o.o. Sarajevo je zabranjeno. Kažnjiv je svaki pokušaj neovlaštenog mijenjanja, štete ili uzrokovanja trajne ili trenutne neupotrebljivosti podataka na internet stranici Mercator. 

7. Izmjena Općih uvjeta korištenja

Nositelj autorskih prava-vlasnik web stranice, zadržava pravo izmjene ili dopune odredbi Općih uvjeta korištenja Mercator web stranice u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti.