Milka aktivacija 29.8.2022.

Background 3

Broj prodavnice

Adresa

Grad

87 Ul Omladinskih radnih brigada bb SARAJEVO
242 Jovana Bijelića br 8 SARAJEVO
440 Cara Dušana bb KOTOR VAROŠ
248 Sarajevska 65 ZENICA
251 Crkvice do br 66 ZENICA
253 Ćire Truhelke 10 ZENICA
150 Braće Fejića 58 MOSTAR
153 Stjepana Radića 39 MOSTAR
257 Mehmeda Skopljaka bb KAKANJ
261 Šetalište bb FOJNICA
326 Alije Izetbegovića 61 BANOVIĆI
329 Reisa Džemaludina Čauševića 68 BRČKO DISTRIKT
437 Karađorđeva 1 LAKTAŠI
327 Sarajevska bb ŽEPČE
328 Sulejmana Omerovića bb MAGLAJ
430 Bulevar 7 Korpusa bb SANSKI MOST
149 Kneza Domagoja bb ČAPLJINA
432 Zlatnih ljiljana bb CAZIN
67 Ložionička 16 SARAJEVO
68 Butmirska cesta 14 ILIDŽA
69 Bulevar Mimar Sinana 1 SARAJEVO
441 Carice Milice 11 BANJA LUKA
443 Mala Lisa bb CAZIN
71 Deizina Bikića 2a SARAJEVO
72 Bosanska 13a SARAJEVO
73 Igmanska 81 VOGOŠĆA
75 Jošanička bb VOGOŠĆA
76 Hasana Brkića bb SARAJEVO
77 Višnjik 41 SARAJEVO
78 Džemala Bijedića 11 SARAJEVO
79 Pavla Lukača 4 SARAJEVO
80 Patriotske lige 50 SARAJEVO
322 2 Korpusa Armija BiH bb TUZLA
442 Dr Vojislava Đede Kecmanovicća 2 d BANJA LUKA
81 Trg zavnobih 18 SARAJEVO
82 Garaovci bb HADŽIĆI
84 Džemala Bjedića 226 ILIDŽA
85 Trg nezavisnosti 12 SARAJEVO
86 Fadila Hadžića 11 SARAJEVO
91 Rustempašina 23 ILIDŽA
92 Envera Šehovića 54 SARAJEVO
323 Univerzitetska 16 TUZLA
433 Aleja Svetog Save 69 BANJA LUKA
94 Derviš Paše Bajezidagića 12 ILIDŽA
233 Skenderija 20 SARAJEVO
234 Smaje Šikala 26 SARAJEVO
236 Gornja Jošanica VOGOŠĆA
238 Umihane Čuvidine 47 ILIDŽA
240 Huseina Džoze 22 ILIDŽA
246 Babin do TRNOVO
249 126 Lahke brigade ILIJAŠ
250 Bosanski put 143 ILIJAŠ
252 Bosanski put 197 ILIJAŠ
247 Aske Borića br1 ZENICA
352 Branilaca Bosne LUKAVAC
382 Bosanska bb TRAVNIK
381 Branislava Nušića 10 BRČKO DISTRIKT
380 Bana Josipa Jelačića br 54 KISELJAK