Povlačenje artikla sa tržišta

MERCATOR BH VAZNO SIGURNOSNO OBAVJESTENJE O POVLACENJU ARTIKLA SA TRZIST3... page 0001