PROGRAM LOJALNOSTI - SVI DOBIVAJU

PROGRAM VJERNOSTI JASTUK FINAL SCREEN 10 2021

PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI

Svi dobivaju

 

Članak 1.

Organizator programa lojalnosti Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

 

Članak 2.

Program lojalnosti provodi se na svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) MERCATOR na području Bosne i Hercegovine od 25.02.2021. do 25.03.2021.

 

Članak 3.

Program lojalnosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U program lojalnosti uključeni su  sljedeći proizvodi: Violeta omekšivači, Violeta tekući deterdžent za rublje, Teta Violeta deterdžent za rublje, Vesh deterdžent za rublje, Teta Violeta staklosjaj, Teta Violeta deterdžent za podove, Teta Violeta deterdženti za suđe, sve vrste i militraže.

 

Članak 4.

U programu lojalnosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu lojalnosti potrebno je na bilo kojem prodajnom mjestu Mercator na području Bosne i Hercegovine kupiti navedene Violeta proizvode u vrijednosti od minimalno 10 KM u naznačenom razdoblju.

Prijava za program lojalnosti se vrši putem aplikacije na www.violeta.com. Slanjem slike jednog računa ili više njih i osobnih podataka putem web aplikacije na stranici Violeta osvajate DEKORATIVNI JASTUK.

Prihvaćaju se samo prijave koje su poslane između 25.02.2021. i 25.02.2021. godine.

Organizator Programa lojalnosti će svima koji su poslali ispravne račune i ispunili postavljeni uvjet  kupnje poslati jednu od nagrada.

Ako potrošač priloži nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, računi sa drugih prodajnih mjesta, ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina navedenih Violeta proizvoda u vrijednosti od minimalno 10 KMpotrošač nema pravo na nagradu.

U obzir dolaze i sve prijave poslane putem e-maila na marketing@violeta.com ili putem pošte na adresu Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude, uz uvjet da su ispunjena prethodno navedena pravila o kupnji, slanju ispravnog računa i osobnih podataka.

 

Članak 6.

Potrošač može osvojiti jednu ili više nagrada ukoliko ostvari uvjet sudjelovanja u programu lojalnosti i kupi odgovarajući broj Violeta proizvoda kako je navedeno iznad.

 

Članak 7.

Organizator programa lojalnosti će koristiti adresu i broj telefona u svrhu isporuke nagrade putem svojih djelatnika na terenu koji će uručiti osvojenu nagradu. Organizator se obvezuje da će nagradu isporučiti u roku od 45 radnih dana nakon završetka programa lojalnosti.

U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako potrošač u narednih 45 dana ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.

U slučaju isteka svih zaliha program lojalnosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com . Prijave primljene nakon završetka programa lojalnosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa lojalnosti prema potrošaču.

Članak 8.

Sudjelovanjem u programu lojalnosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku Violeta i u svrhu predmetnog programa lojalnosti, kao što je objava popisa dodijeljenih nagrada. Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Članak 9.

Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu lojalnosti, prihvaća Pravila programa lojalnosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci www.violeta.com .

 

Članak 10.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa lojalnosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program lojalnosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Širokom Brijegu.