Spisak dobitnika - 22 rođendan Mercator centra Ložionička

1200x628 px4

 

IMENA SRETNIH DOBITNIKA

 

Aida Muminović
Merima Hrvo
Nevzeta Mulaosmanovic
Ramić Emin
Sanjin Delalić
Ruždija Adžović
Dina Polić
Svjetlana Loga Zec
Nikolina Glibić
Una Morankic
Amra Kapo
Muaz Hrustanbegović
Senka Hebibović
Amira Delic
Samedin Bajrović
Amra Dukatar Rašidagić
Muhamed Spužić
Ilma Biber
Josip Hrgota
Irma Balta
Sead Beširović
Mirsad Fazlić