Mercator BH

  • Image

Društvo Mercator BH d.o.o. Sarajevo je ovisno društvo Poslovnog sistema Mercator d.d. Ljubljana koje svoju djelatnost trgovine na veliko i malo obavlja na području cijele Bosne i Hercegovine. Putem svoje maloprodajne mreže obezbjeđuje proizvode brojnim kupcima u području entiteta Federacije BiH i  Republike Srpske, kao i Distrikta Brčko.

Osobna karta društva:

Firma: "Mercator BH" d.o.o.

Adresa: Blažuj b.b.

Poštanski broj i mjesto: 71210 Ilidža

Država: Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0) 33 286 130

E-pošta: info@mercator.ba 

Internet stranica: www.mercator.ba 


Osnovni podaci:

Firma: "MERCATOR BH" Trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo

Skraćeni naziv: Mercator BH d.o.o. Sarajevo

Glavna djelatnost: 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Uprava društva: Direktor društva Mercator BH d.o.o.: Ahmet Koštreba; Prokurist društva Mercator BH d.o.o. Romana Kramar

Nadzorni odbor: Predsjednik Nadzornog odbora: Luka Jurković

Članovi Nadzornog odbora: Boštjan Kralj i Klemen Bibič

Broj zaposlenih: 1.172

Matični broj: 65-01-0542-10 (I-24260)

Porezni broj: 200841110009

Poslovni račun: NLB: 1327310010264087 - NLB Tuzlanska Bank d.d

Datum osnivanja: 17.7.2003.

Osnovni kapital društva: 157.005.063,00 KM

Društvo Mercator BH d.o.o. Sarajevo posluje u skladu sa važećim zakonodavstvom, internim pravilima i dobrom poslovnom praksom.