Vizija i poslanstvo

  • Image

VIZIJA: Vizija društva Mercator BH je da postane najbolji lokalni trgovački lanac na tržištu Bosne i Hercegovine, koji će postaviti nove standarde i biti mjerilo kvaliteta i profesionalizma u svim segmentima poslovanja.

POSLANSTVO: U Mercatoru BH kupcima omogućavamo najbolje zadovoljstvo u kupovini,  pružamo im najveću vrijednost za novac kroz vrhunsku uslugu i pažljivo izabrani asortiman kvalitetnih proizvoda sa naglaskom na svježe, zdravo i domaće. Doprinosimo razvoju društvenog okruženja i podržavamo dugoročno povezivanje sa dobavljačima, a njihovim robnim markama omogućavamo lokalni i regionalni razvoj. 

STRATEGIJA: Grupa Mercator je krajem 2017. godine odredila novu dugoročnu strategiju i dosljedno je počela realizirati kroz sve ključne procese u društvima Grupe Mercator. Strategija je pripremljena za period do 2022. godine, a biće izvedena u 3 faze. 

Društvo Mercator BH dosljedno i aktivno provodi strategiju prema definisanom planu:

ZA PERIOD 2018./2019.

* IMPLEMENTACIJA OPERATIVNOG PLANA ZA EFIKASNO POSLOVANJE (VCP - eng. Value Creation Plan)

* USMJERENOST NA KUPCE

* STRATEŠKE PRODAJE

* RAZDUŽIVANJE

ZA PERIOD 2020./2022.

* REFINANSIRANJE

* INVESTIRANJE

* ŠIRENJE PRODAJNIH POVRŠINA

* ODGOVARAJUĆE AKVIZICIJE