Mercator centri

Centar Mercator Ložionička

Sarajevo, ul. Ložionička br. 16

Kontakt telefon 033/286 149

Radno vrijeme: pon-sub. 08:00-22:00h; ned. 08:00-21:00h

Shopping Day Ložionička
WEB Borik

Centar Mercator Borik

Banja Luka, Aleja Sv. Save br. 69

kontakt telefon 051/337-337

radno vrijeme: pon-sub. 8:00-22:00; ned 9:00-16:00

WEB Tuzla

Mercator Centar Tuzla

Tuzla, II korupsa Armije BiH 

kontakt telefon 063/395-322 

Radno vrijeme: pon-sub. 08:00-22:00h; ned. 08:00-21:00h

WEB Mostar

Mercator Centar Mostar

Mostar, ul. Stjepana Radića br.39

Kontakt telefona: 063/280-153

Radno vrijeme: pon-sub 8:00-22:00; ned 8:00-21:00h

WEB Brcko

Mercator Centar Brčko

Brčko, ul. Rejsa Džemaludina Čauševića br. 68

Radno vrijeme: pon-sub: 8:00-21:00h; ned. 9:00-21:00h